Реєстрація
Анкета для реєстрації на сайті
Ваше ПІБ
Ваш e-mail
Мобільний
Посилання на вашу фейсбук-сторінку
Місто, де ви працюєте
Ваша посада
Ваш медіа - ресурс
Назва вашого медіа
Посилання на сайт вашого медіа
Посилання на FB вашого медіа
Яка концепція вашого медіа?
Яке охоплення та цільова аудиторія вашого медіа?
Які виклики та проблеми є у вашого медіа?
Фінанси
Які основні ролі/посади у вашому медіа? Скільки людей відповідає за кожну з них? (до 50 слів)
Який бюджет вашого медіа на місяць?
Які проблеми та запити має ваше медіа?
Яким ви бачите рішення ваших проблем?
Документи
Ваш бізнес - план